Οκτώβριος-Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας

Οκτώβριος-Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας

#CyberSecMonth 2021

#ThinkB4UClick

 

Ο #CyberSecMonth 2021 σας φέρνει πολλές νέες πληροφορίες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο ευαισθητοποιημένοι και ασφαλείς στον κυβερνοχώρο.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) είναι η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αφιερωμένη στην προώθηση της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων της ΕΕ και στην παροχή ενημερωμένων διαδικτυακών πληροφοριών ασφάλειας μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Η εκστρατεία ECSM συντονίζεται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υποστηρίζεται από κράτη μέλη της Ε.Ε και εκατοντάδες εταίρους από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Stay tuned…..

 

Do Your Part. #BeCyberSmart.