Έπειτα από μελέτη του χώρου σας επιτυγχάνουμε:

  • Αποφυγή της παρεμβολής θορύβου
  • Δυνατότητα επεκτασιμότητας (πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη)
  • Ολοκληρωμένη καλωδίωση φωνής και δεδομένων
  • Εξωτερική καλωδίωση με κανάλια
  • Εγκατάσταση Patch Panel, Rack, Server, Switches, Router

Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο. Κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία μίας επιχείρησης, θα πρέπει να προηγείται μια σωστή μελέτη για την καλωδίωση και διαρρύθμιση όλων των συσκευών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται και η υλοποίηση ενός κεντρικού χώρου κατάληξης της καλωδίωσης (πχ Rack ή ακόμα και Data Room).

Θέση Εργασίας ή Σταθμός Εργασίας

Θέση εργασίας νοείται για την δομημένη καλωδίωση το σύνολο της υποδομής προκειμένου να εξυπηρετείται η εύκολη εγκατάσταση και η μετακίνηση άμεσα ενός χρήστη με την εύχρηστη και βολική τοποθέτηση των πριζών φωνής – δεδομένων και ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες του χρήστη. Αποτελείται από Patch Cords την πρίζα (μηχανισμός, πρόσοψη πρίζας) και το πολύπριζο του σταθμού.

Όλα τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

  • Cat6: Χρησιμοποιείται ειδικά για την σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat6 είναι συμβατά με τα καλώδια Cat5e, παρέχουν όμως υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με αυτά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 250 MHz και παράσχουν μέχρι 1 Gbit/s εύρος ζώνης.
  • Cat6A: Βελτιωμένη έκδοση των καλωδίων Cat6 η οποία προορίζεται για καλώδια που θα λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 500 MHz, θα παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης και θα έχουν μέγιστο μήκος 100 μέτρων.
  • Cat7: Χρησιμοποιείται ειδικά όπου απαιτείτε υψηλής ταχύτητας σύνδεση μεταξύ συσκευών και συγκεκριμένα για την καλωδίωση δικτύων 10 Gigabit Ethernet. Τα καλώδια Cat7 παρέχουν υψηλότερη ηλεκτρική πιστότητα και λιγότερες ηλεκτρονικές παρεμβολές σε σύγκριση με τα καλώδια Cat6, ενώ είναι συμβατά τόσο με τα καλώδια Cat6 και με τα Cat5e. Για να συμβεί αυτό, υπάρχει πρόσθετη θωράκιση για κάθε ζεύγος εσωτερικών καλωδίων και για το καλώδιο συνολικά. Λειτουργούν στις συχνότητες μέχρι 600 MHz και παράσχουν μέχρι 10 Gbit/s εύρος ζώνης.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

Εγκαταστάσεις γραμμών δικτύου υπολογιστών

Δημιουργία κεντρικού Rack, Patch Panel, Switches

Εγκατάσταση τοπικού δικτύου εργασίας Επεκτασιμότητα ασύρματου δικτύου