Ενεργοποίηση Μέσω τηλεφώνου

Τώρα κάντε κλικ στο επόμενο για να συνεχίσετε. Θα δείτε την ενότητα ενεργοποίησης τηλεφώνου.

Πρώτα επιλέξτε τη χώρα σας, για να δημιουργηθεί ένας αριθμός τηλεφώνου. Ξεκινήστε καλώντας τον αριθμό και ακολουθήστε τις ηχογραφημένες οδηγίες.

Η ενεργοποίησή είναι επιτυχής και έχει εγκατασταθεί πλήρως στον υπολογιστή σας. Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κλείσιμο και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό σας.