Σχεδιάζουµε και εγκαθιστούµε την απαραίτητη καλωδίωση για την υποστήριξη του µηχανογραφικού εξοπλισµού της επιχείρησής σας.

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης

Εγκατάσταση ενσύρματου και ασύρματου τοπικού δικτύου

Συντήρηση εγκατάστασης - Τεχνική υποστήριξη

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

 

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προσωπικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας σε επιχειρήσεις, με σκοπό τη κοινή χρήση αρχείων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η αύξηση της απόδοσης του τοπικού δικτύου αποτελεί από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet.

Your key to IT needs

Get In Touch

212 100 4800

694 8888 640

info@netkey.gr

Your Internet Partner

© 2020 NetKey. All Rights Reserved.

Search