Σχεδιάζουµε και εγκαθιστούµε την απαραίτητη καλωδίωση για την υποστήριξη του µηχανογραφικού εξοπλισµού της επιχείρησής σας.

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης

Εγκατάσταση ενσύρματου και ασύρματου τοπικού δικτύου

Συντήρηση εγκατάστασης - Τεχνική υποστήριξη

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

 

Τα τοπικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προσωπικών υπολογιστών και σταθμών εργασίας σε επιχειρήσεις, με σκοπό τη κοινή χρήση αρχείων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Η αύξηση της απόδοσης του τοπικού δικτύου αποτελεί από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Η εγκατάσταση του τοπικού δικτύου επιτρέπει σε μια ομάδα υπολογιστών να χρησιμοποιούν κοινούς δικτυακούς πόρους, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να χρησιμοποιούν κοινή πύλη για πρόσβαση στο Internet.

Your key to IT needs

About us

Πεδίο δράσης μας είναι η κατασκευή και προώθηση ιστοσελίδων, η φιλοξενία τους καθώς και η τεχνική υποστήριξη της εταιρίας σας.

Get In Touch

Ηράκλειο Αττικής

(+30) 212 100 4800

(+30) 694 8888 640

info@netkey.gr

www.netkey.gr

Join Our Community

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα.

Search

X

Copyright

Sorry, something went wrong....